ÚvodPojištění občanůŽivotní pojištění

Životní pojištění

Základním principem životního pojištění je finanční zajištění rodiny či blízkých osob pro případ předčasného odchodu ze života. Proto je nutné, aby pojistná částka pro případ smrti byla nastavena dostatečně vysoko a mohla tak spolehlivě pokrýt případné závazky, např. splacení hypotéky, vzdělání dětí apod.

Druhou významnou složkou životního pojištění je dnes spoření, resp. investování za účelem vytvoření finanční rezervy. Tuto složku životního pojištění, která tvoří rezervu pro období penze, dnes výrazně podporuje stát formou daňových úlev a to jak při individuální platbě pojištění, tak u příspěvku zaměstnavatele.

Specialisté na životní pojištění v INSIA vám pomohu vybrat důvěryhodnou pojišťovnu i moderní a flexibilní pojistku, kterou můžete průběžně měnit tak, jak se bude měnit vaše životní situace. Kontaktuje některou z řady našich kanceláří.

Úrazové pojištění

Úrazy jsou dnes bohužel neodmyslitelnou součástí našeho uspěchaného životního stylu a ohrožuji děti i dospělé. Dopravujeme se autem, na motocyklu nebo na kole, aktivně trávíme čas při sportu. Nebezpečné mohou být i běžné činnosti v kuchyni či koupelně, k úrazům dochází i v zaměstnání.

Kvalitní úrazové pojištění by mělo být standardem pro každého, protože chvilka nepozornosti či nešťastná náhoda může změnit celý náš život. Úrazové pojištění je nejčastěji složeno ze tří základních částí:

  • Pojištění pro případ smrti úrazem - za nízké pojistné lze navýšit plnění z životního pojištění
  • Pojištění pro případ trvalých následků úrazu - tato složka má největší význam, měla by být dostatečně vysoká, obvykle se dnes uzavírá s tzv. progresivním plněním, kdy při vyšším stupni trvalých následků je i mnohem vyšší plnění pojišťovny 

Pojištění denního odškodného nebo doby léčení - díky moderní medicíně se dnes velkou část úrazů podaří vyléčit bez výrazných následků. Léčení však trvá často velmi dlouho a proto je nutné pokrýt ztrátu příjmů během tohoto období.

Specialisté na životní pojištění v INSIA vám pomohu vybrat důvěryhodnou pojišťovnu i moderní a flexibilní pojistku, kterou můžete průběžně měnit tak, jak se bude měnit vaše životní situace. Kontaktuje některou z našich kanceláří.

Zdravotní pojištění

Zdraví je naše nejcennější věc, na tom se jistě všichni shodneme. V dnešní době však závažnější onemocnění představuje celou řadu nákladů a plateb, které veřejné zdravotní pojištění nemůže pokrýt.  Proto existuje několik druhů zdravotního pojištění, které nám pomůže překlenout obtížné období a získanými prostředky si můžeme výrazně zvýšit kvalitu léčby i následné rehabilitace.

Základem je pojištění pro případ diagnózy závažného civilizačního onemocnění (rakovina, infarkt atd.). Pojištění hospitalizace zajišťuje úhradu poplatků v nemocnici, nadstandardní pokoj či náklady na dojíždění příbuzných. Pojištění zdravotní asistence vám pak pomůže zajistit přednostní přístup k vybraným specialistům i zajímavou preventivní péči.

Kontaktuje specialisty na pojištění osob v INSIA, poradí vám a pomohou najít optimální zdravotní pojištění.

Pojištění nemocenské

Nemocenská, neboli náhrada příjmu po dobu pracovní neschopnosti je dnes díky úsporným opatřením státu výrazně nižší než dříve. Výpadek příjmu je zejména při delší nemoci a u vyššího příjmu velmi výrazný a pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti jej dokáže nahradit.

Pro osoby samostatně výdělečně činné (živnostníci) není státní pojištění nemocenské povinné jako u zaměstnanců, a proto si mohou vybrat jako alternativu pojištění soukromé a získat tak mnohem vyšší denní náhradu.

Specialisté na pojištění osob v INSIA vám pomohou vybrat vhodné pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti, tzv. nemocenské a zabezpečit tak vaše příjmy i po dobu případné nemoci.